Fördelarna med fitness som idrottsutövning under pre-diagnosfasen av prostatacancer

Prostatacancer, som är den vanligaste cancersjukdomen hos män i världen, har den här artikeln som enda ambition att dela med mig av min personliga syn på prostatacancern hos en medlem av min familj samtidigt som jag sammanfattar mina vetenskapliga läsningar i ämnet. Den här artikeln har för avsikt att dela information om fördelarna med Fitness (låg till måttlig intensitet) under vissa behandlingar för prostatacancer...

sv_SESV