My Way: ระหว่างนายแบบกับฟิตเนส

ไม่ได้ดูถูกใคร แต่ฉันไม่รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากนายแบบหรือกูรูด้านฟิตเนสส่วนใหญ่ ดังนั้นการค้นหาวิธีที่สามจึงเกิดขึ้น...

วิสัยทัศน์ของฉันเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ชาย

การพูดว่าขนาดกล้ามเนื้อไม่เกี่ยวอะไรกับความสวยงามของมนุษย์ เป็นเพียงการกล่าวเกินจริงที่ไม่ได้อธิบายมุมมองของผมเกี่ยวกับความสวยงามของร่างกายมนุษย์...

บทกวีเพื่อการออกกำลังกาย

แม้ว่าร่างกายมนุษย์จะเป็นเครื่องจักรที่มีความแม่นยำซึ่งสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการออกกำลังกายและความมุ่งมั่นสามารถทำงานได้อย่างมหัศจรรย์...

thTH